Máme poslání ...

...neziskovým organizacím pomáhat,
poznat nepoznané a budovat cíle...

Naše vize ...

 1. pomáhat neziskovému sektoru využívat ověřených znalostí a dovednosti z komerční sféry
 2. pomáhat neziskovým organizacím zdravě a progresivně růst
 3. pomáhat neziskovým institucím rozvíjet se podle světových trendů
 4. pomáhat veřejnosti poznat, že klienti sociálních služeb jsou také lidmi
 5. pomáhat veřejnosti pochopit, proč je důležité zkvalitnit neziskovou sféru
 6. připomínat všem lidem, že pomáhat je lidské

Strategické cíle ...

 1. nabízet komplexní poradenství a pomoc v oblasti marketingu
 2. nabízet komplexní komunikační nástroj pro interní komunikaci
 3. nabízet vzdělání v oblasti marketingu pro neziskový sektor
 4. nabízet psychologickou podporu zaměstnancům neziskových organizací
 5. ke každému zákazníkovi přistupovat přísně individuálně vzhledem k filozofii jeho organizace

Naše služby

Afrodita (bohyně krásy)

CI (Corporate Identity)

Corporate Identity (firemní identita) by měla být sjednoceným grafickým odrazem filozofie vaší neziskové organizace. Důležitým prvkem je design loga a grafické řešení celkové image vaší instituce. CI okamžitě promítne ideu vaší organizace v celistvě vytvořený grafický projekt, který můžete svěřit bez obav našim grafikům, kteří mají s kreativním tvořením CI letité zkušenosti. Od vytvoření nebo změny firemní identity by se pak měla odvíjet tvorba webových stránek - nejen grafika, ale i systém, jež o vaší organizaci mnoho vypovídá. Poradíme vám, jaká vize a estetika se bude hodit k vaší společnosti, aniž by neztrácela nic z jejího původního poslání, originality a zatím ještě neobjevených vnitřních kvalit.

Génius (strážný duch člověka)

Sociální sítě

Úspěšně spravovat profily na sociálních sítích není žádný med. Na první pohled se může zdát, že to zvládne každý, ale opak je pravdou. Nejen, že byste měli respektovat základní přístupy a pravidla, ale nemusíte si také pro aktivní užívání sociální sítě vyhradit dostatek času. A to vzhledem k náplni vaší práce může být problém. Dnes už se bez sociálních sítí marketing žádné organizace, včetně neziskové, neobejde. Musíte mít svým fanouškům co říci a k tomu potřebujete kvalitní a zajímavý obsah ušitý vaší instituci na míru. Jde o to zaujmout, poučit i pobavit, tak aby se vaši fanoušci stali interaktivními činiteli a partnery vašich nových projektů.

Thaiela (bohyně půvabu a krásy)

PR (Public Relations)

Budování tzv. public relations neboli vztahů s veřejností je dnes přirozenou součástí každé neziskové organizace. Udržovat vztahy s okolím a s širokou veřejností v podobě vydávání aktuálních tiskových zpráv a bulletinů, pořádání speciálních akcí, tiskových konferencí a press tripů a originální využití řady dalších dostupných komunikačních kanálů, je pro danou instituci potřebné z několika důvodů. Jedním je informovanost veřejnosti a zvyšování povědomí v oblasti sociálních služeb a dalším je příliv nových partnerů, darců a sponzorů, kteří v dobře odvedeném PR vidí důraz organizace na transparentnost a její jedinečné schopnosti.

Métis (bohyně rozumu)

CRM (Custom Relationship Management)

Customer relationship management - též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky, vám na základě zkušeností z korporátní sféry pomůžeme využívat i ve vaší neziskové organizaci. Slouží pro komunikaci mezi všemi pracovníky, pro sdílení všech firemních dokumentů a pro personální práci. Můžete pomocí záznamů efektivně hodnotit kvalitu práce jednotlivých pracovníků, můžete pohodlně sdružovat záznamy o průběhu poskytování sociální služby (Deník klienta, plánování sociální služby, atd.), kniha oprav, můžete díky společnému kalendáři sledovat dění ve vaší neziskovce, efektivně řídit projekty a úkoly a mnoho dalšího. Společně se CRM vám předáme i know-how v mnoha zmíněných oblastech.

Themis (bohyně pořádků)

e-learning

Jak zařídit seznamování všech pracovníků s interními předpisy, jak předávat nové informace ze školení mezi další kolegy, jak si vzdělávat zaměstnance sami, levněji a efektivněji?

Níka (bohyně vítězství)

poradenství, školení a workshopy

My v Pallas Athéna máme dlouholeté zkušenosti z řízení neziskové organizace, z marketingu, PR, z řízení kvality, ale i z oblasti krizové komunikace, řízení změny, transformace pobytových služeb a dalších sfér neziskového sektoru. Takto náročná práce vyžaduje také svědomitou péči o management a o své zaměstnance. Proto pro vás připravujeme přednášky, podporu a poradenství v oblasti marketingu, krizové komunikace, PR, corporate identity, koučinku, psychoterapie, krizové intervenci atd. apřípadně supervize, abyste svou práci zvládli na jedničku s úsměvem a radostí, kterou tato práce potřebuje.